Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Новини от Белица

авг 1, 2012

Повишаване на качеството на живот в Общините Белица и Македонска Каменица


Проектът "Повишаване на качеството на живот в Общините Белица и Македноска Каменица, чрез подготовката на технически инвестиционни проекти за социално значими сгради" се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз и Правителството на Република България и Република Македония, Програма - IPA Cross-Border Program CCI Number 2007CB16IPO007

Концепцията на програмата позволи да бъдат разпознати възможностите за устойчиво социално-икономическо развитие на региона чрез създаване на организационна, промоционална и ресурсна готовност за стартиране нта проекти за ремонт и реконструкция на обществено значими сгради в общините Белица, България и Македонска Каменица, Македония като предпоставка за взаимна полза проектни предложения с акценти: Църквата "Св. Великомъченик "Георгий"- гр.Белица, Община Белица и църквата в с.Дулица, Културно-информационен център, Община Македонска Каменица

Програма ТГС се финансира по линия на новата цел "Европейско териториално сътрудничество", чрез средства по ИПП и съфинансиране от държавните бюджети на Република България и Република Македония. Програмата цели финансирането да се използва в съответствие с единен набор от правила и на базата на подход за обща полза, който изисква създаването на съвместни структури за програмиране и управление. Така ИПП насърчава сътрудничеството, икономическата интеграция и сближаването между ЕС и страните членки на ЕС и кандидатки.

Осъзнавайки огромното значение за населението и в двете Трансгранични общности, както и за значението на Европейската програма – донор в този раздел, мисията и посланията й, Народно читалище "Георги Тодоров1885", гр. Белица, община Белица – културно – просветна – гражданска институция и Община Македонска Каменица, имаха куража да поемат пътя към разработване и реализиране на технически-инвестиционни проекти на обекти с културно-историческо значение. Проектът е свързан със запазване на материалното културно наследство в двата Трансгранични района.

Реализирания проект подпомогна подготовката на технически проекти, проектиране за ремонт на обществено значими сгради в общините Белица, България и Македонска Каменица, Македония като предпоставка за взаимна полза проектни предложения с акценти: църквата "Св. Великомъченик "Георгий"" - гр.Белица, Община Белица, църквата в с.Дулица, културно-информационен център – Община Македонска Каменица

Партньорите Читалище "Георги Тодоров1885", гр. Белица и Обшина Македонска Каменица, с подкрепата на Неврокопска и Струмска епархии допринесоха за устойчивостта на резултатите от проекта за продължаването на настоящия проект чрез извършване на строително-ремонтни работи на трите обекта. Партньорите по проекта работиха отговорно за разработване на жизнено важни проектни предложения за набиране на средства за изпълнение за обновяване на църквата "Св.Великомъченик "Георгий",гр.Белица, община Белица, реконструкция на църквата в Дулица и разширяването на Културно-информационния център в Македонска Каменица.

Проектът осигури техническа документация свързана с иконографията на църквата в Дулица и възстановяването на иконографията на църквата "Св. Великомъченик "Георгий"" в Белица. Проектът се основава на принципите на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1972 година. Проектът бе насочен към запазване на "материалното културно наследство" и в двата трансгранични района.

Всички участници и донори в Европейската програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013, направиха всичко възможно, най-високата планина на Балканския полуостров "Рила" и красивите Осоговска планина и планината Голак да се срещнат и протегнат ръце в името на бъдещето, в името на опазването и съхраняването на общоевропейското културно-историческо наследство.

Дейностите имаха силно трансгранично въздействие. Те обединиха усилията на партньорите от България и Македония в подготовката на проекти за технически дизайн за обединени бъдещи проекти. Подготовкатви 2 идентични проекта за дизайн и иконография на църкви от двете страни на границата. Специфичното е, че инжинери от България взеха участие в развитието на проекта за дизайн за възстановяването и илюстрацията на църквата в Дулица, Македонска Каменица (черквата най-вероятно ще носи името на черквата в Белица). Трансграничното влияние на проекта също остави отпечатък в обмена на опит в читалище "Георги Тодоров1885", гр.Белица във функционалното развитие на предпоставката от нуждата на отделен културно – информационен център (читалището комбинира функциите на ТИЦ, музей, концертна зала, изложбени помещения, помещения за фолклорни репетиции и др.) на общината от Република Македония.

Стремежът на Общинските ръководства и неправителствения сектор – Народно читалище "Георги Тодоров 1885", гр. Белица в двата трансгранични региона е чрез подобни устойчиви и дългосрочни партньорства да допринесат за социалното и културно развитие на общините Белица – Република България и Македонска Каменица – Република Македония, не само в областта на социалната интеграция, но също така и да разширят дейността си в сферата на образованието, културата и опазването на околната стреда и развитие на туризма.

Споделете Вашето мнение за повишаването на качеството на живот в Общините Белица и Македноска Каменица във форума на Белица. Ние ценим Вашето мнение!


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете религиозните храмове

Панаирът на туризма привлече вниманието на щипчани
___________

 1 от 10  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67