Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Образование и училища

На територията на община Белица има общо 6 училища, като едно е средно общообразователно – в гр. Белица, три са основни – в селата Краище, Горно Краище и Бабяк, едно начално в с. Дагоново и едно оздравително за деца с белодробни заболявания в гр. Белица. Средното общообразователно училище в гр. Белица има паралелка с професионална насоченост по "Производство на облекло от текстил". През учебната 2002/2003 г. в училищата са преподавали 87 учители и са се обучавали 1157 ученици.

Училищата в община Белица:

Основно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Адрес: село Краище, ПК 2781

Телефон/факс: 074405/436; 088/6522008

Email: direktorou_kraishte@abv.bg

Основно училище "П.К.Яворов"

Адрес: село Горно Краище, ПК 2783

Телефон/факс: 074405/581; 089/4659929

Email: ou_gkraishte@abv.bg

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Адрес: село Бабяк ПК 2784

Телефон/факс: 074404/261; 088/5542785

Начално училище "Петко Р. Славейков"

Адрес: село Дагоново, ПК 2779

Записваемостта на лицата между 7 и 18 години е 88,7%. По този показател община Белица се нарежда на 123 място от общо 262 общини в България. Основните проблеми са свързани с ниските доходи на домакинствата, заетостта в семейните стопанства на лицата между 7 и 18 години, както и с демотивацията, причинена от липсата на перспективи за професионална реализация.

Детските градини са 12, от които 10 са в селата. През 2003 г. в тях са преподавали 20 детски учители и са се обучавали 250 деца. Детските градини и училищата са разположени балансирано на територията, което позволява достъп до тях от всички населени места в общината.

Училищата, както повечето в страната, се отличават с остаряла материална база и изоставане по отношение на новите средства за обучение и информация. Липсата на средства прави невъзможно осъвременяването на базата. Ниското образователно и  квалификационно равнище на населението още повече поставя въпроса за ефективността на образователните институции на територията на общината.

През 2005г . бе пусната в експлоатация част от новата сграда на СОУ "Св.св.Кирил и Методий", където се обучават част от учениците. А през лятото на 2010г. бе направен ремонт на старата сграда - нови настилки, бе поставена топлоизолация и училището бе пребоядисано.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Станков водопад"

Събитието се организира за шести път. Очакваме Ви на 22 юли 2023г.
___________

 1 от 12  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67