Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Бъдещето на Белица

Анализирайки положителните и отрицателни предпоставки, условия и фактори на община Белица, бе приета програма за развитие на община Белица за периода 2006 - 2013 г., която съдържа стратегическите задачи като:
• спиране спада в икономиката;
• развитие на нови форми на икономическа реализация на общинската собственост с цел оживяване
на растежа в икономиката;
• подпомагане на малкия и среден бизнес;
• развитие на туризма;
• развитие на селското стопанство/ създаване на екологично чисти земеделски продукти;
• развитие на търговията;
• стабилизиране на заетостта и разкриване на нови работни места;
• повишаване на професионалното и образователно равнище на младите хора;
• опазване на околната среда;
• развитие на техническата инфраструктура/ с цел стабилизиране на социалните и икономически
процеси в населените места на общината;
• развитие на социалната инфраструктура.

В  Плана  за развитие на Община Белица е определен набора от действия и дейности във времето /територията, изпълнители/ необходими средства, финансов план за потенциални източници за финансиране с предимство национални и външни помощи,  частни и публични инвестиции.

През 2008 г. завърши Проекта "Тракийските светилища от двете страни на българо-гръцката граница". Проектът е реализиран от Община Белица в партньорство с община Суфли. Основна цел на проекта бе да допринесе за стабилното развитие на Община Белица и Община Суфли, като се изгради привлекателна туристическа среда на базата на природното, кулурно и историческо богатство в района.

За подобряването на туристическата активност в района, включва възстановяване и запазване на културните забележителности, построяване на допълнителна инфраструктура, промоционални кампании, организирането на допълнителни, съпътстващи събития. Специално място в музейната експозиция намери "Съркофага на конника". През 1995 г., по време на проведените тук редовни археологически проучвания, бе открита уникална находка - дървен саркофаг с останки от древно тракийско погребение бе оцелял от пораженията на времето цели 2500 г. Той е елемент от сложно гробно съоръжение от каменни плочи, покрито с каменна могилка и землен насип. Датира се в V в.пр.Хр. и е едно от най-важните свидетелства за погребалните обичаи на траките от долината на Места, Източна Рила и Западни Родопи.

В момента се разработва Проект в партньорство с Регионалната НПО "Пирински туристически форум", който включва: ремонт и саниране на сградата на общо-историческата музейна сбирка към читалището, възтановка начина на живот на траките – интерактивни игри от восъчни кукли, светлинни и звукови ефекти, социализиране на културно-исторически обекти разположени от ляво и дясно в непосредствена близост до пътя водещ до Парка за танцуващи мечки.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете местността "Равен"

Маршрутът за достъп е променен поради течашуи ремонтни дейности
___________

 1 от 10  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67