Реклама

Рекламирайте в Belitsa.com

Промишленост в община Белица

Община Белица не е силно индустриализирана, няма индустриално производство, което да влошава параметрите на околната среда, но приносът на предприятията от промишлеността във формирането на Брутния вътрешен продукт на общината е около 60%. В сектора са са ангажирани 38% от заетите в общината.

Секторът е доминиран от дърводобивната и дървопреработвателната промишленост. На територията на общината функционират над 40 предприятия с основна дейност дърводобив и дървопреработване. Произвеждат се дървени строителни материали, мебели, хартия и хартиени изделия. Съществен проблем представлява отпадъчния дървен материал, който причинява сериозни щети на околната среда. Същевременно дървесните отпадъци могат да се използват като суровина за производство на брикети, като по този начин се намали количеството на дърводобива за отопление на домакинствата, както и да се използват в хартиено-целулозната промишленост.

На територията на общината не са налични минерални ресурси, за развитие на добивна промишленост.

Леката промишленост е представена от шивашки цехове на гръцки предприемачи, които шият на ишлеме, цех за пакетиране на памперси, а хранително-вкусовата - производство на хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, предимно за местния пазар.

Всички фирми за трикотаж и шивашки изделия са регистрирани в други населени места извън Белица и общината не реализира приходи от тях. Пазарната политика на фирмите не обезпечава устойчивостта на работните места и се създава напрежение на пазара на труда. Работи се на ишлеме, като няма наличие на дългосрочна инвестиция в сектора, а основния мотив на предприемачите за разполагане на производството в общината е наличието на евтина работна ръка.

Потенциалът за развитие на сектора е тясно свързан с развитието и дървопреработвателната промишленост. Значително се повишават възможностите за икономическо развитие при провеждане на регионален маркетинг на общините от долината на р. Места.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете местността "Свети Никола"

Той заяви "Знам, че има много какво да се прави не само в град Белица , този въпрос стои за цялата община !"
___________

 1 от 29  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 95см
Работещи писти: няма
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67