Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Екопътеки в Белица

Една от основните цели на Община Белица е поддържането и опазването на съществуващите саморегулиращи се екосистеми, и на тяхното видово многообразие. Не на последно място стои и опазването на местообитанията на застрашените животински и растителни съобщества. Белица, като част от Национален парк "Рила" съхранява биоразнообразие с международна значимост, което определя нейната висока консервационна стойност. В участъка се намират най-стабилните находища на дива коза, елен, дива свиня, вълк, както и на защитени видове като мечка, златка и глухар.

Имайки предвид невероятната природа и наличната инфраструктура на всички посетители на града и любители на екотуризма се предлага възможност да се докоснат до съществуващите екосистеми и биоразнообразие. За тази цел са маркирани и изградени 7 пешеходни екопътеки в Рила планина. Две от екопътеките достигат до Сухото езеро и Вапските езера, които са разположени на територията на Национален парк „Рила”. Всяка една от екопътеките е посветена на отделна водеща тема. По всеки един от туристическите маршрути има изградени хранилки за дивите животни, заслони, обезопасени огнища и чешми. Изградени са и кули за наблюдение и фотографиране на поведението на живтотните в естествената им среда.

Екопътеката "Храмът на вечността" (1) започва от планинския курорт "Семково" и достига до местността "Крива ела". Екопътека "Очарованието на торфището" (2) има за начало курортен комплекс "Семково" и достига до Сухото езеро. "Следите на ледника" (3) започват също от курорта "Семково" и са с крайна точка Вапските езера. Екомаршрутът "Властелинът на планините" (4) започва от Семково и достига до Парка за танцуващи мечки.  "Пазителката на живота" (5) започва от Парка за танцуващи мечки и достига до местността "Торици". Екопътеката "Летящите цветя" (6) води началото си от местността "Царски кладенец" и достига до Парка за танцуващи мечки.  Екопътека "Земен рай" е новоизградена. Тя води началото си от м. Синево, а крайната и точка е отново Парка за мечки.

За да се осигури необходимото информационно обслужване на всички посетители и любители на екотуризма, в центъра на Белица е изграден Туристически информационен център, където може да се намери всякаква информация свързана с екопътеките и екотуризма в Община Белица.

Уважаеми посетители, пазете чистота.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете историческите паметници

Заповядайте на 16 май в 18:00ч.
___________

 1 от 9  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67