Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Екопътека "Летящите цветя"

Екопътеката "Летящите цветя" започва от местността "Царски кладенец" и се насочва към Парка за танцуващи мечки. Обхождането му отнема 7 часа и 15 минути. Маршрутът минава по черен камионен път през хубава букова гора. В началото, по влажните места, се срещат красивата бударица и слабоногата. Покрай пътя се синеят големите красиви цветове на прасковолистната камбанка. Единично може да се види обикновеният явор. Голямата част от маршрута преминава през открити пространства, покрити с красиви растения, над които подхвърчат летящите цветя на природата - пеперудите. В началото на лятото по поляните пълни с цъфнали цветя могат да се наблюдават някои редки и ендемични пеперуди като Erebia ottomana balcanica, както и някои по-обикновени видове като Biliria euphrosyne, Lycaena candens.

Хората винаги са изпитвали симпатия към пеперудите – деликатната им красота ги очарова, затова в изкуството пеперудата е символ на свободата, на въображението, на красотата на природата. В българската народна традиция е съхранен ритуалът "пеперуда", целящ предизвикването на дъжд. Главно обредно лице в него е момиче, обвито цялото в зеленина, наречено пеперуда. Чрез магически действия и обредни песни, ритуалът умилостивява небесните сили.

Между дневните и нощните пеперуди има няколко съществени разлики. Основната е, че дневните пеперуди имат на върха на антенките си малки възелчета, докато антените на нощните са космати или дори перести и притъпени. При почивка крилата на нощните видове се припокриват плътно върху гърба, а при дневните – са разперени настрани.

И двете групи са отличен пример за една характерна особеност на жизнения цикъл на насекомите – тяхната метаморфоза. Те започват живота си под една форма и го завършват като съвсем различни по външен вид същества.

Животът на пеперудите преминава през четири фази: яйце, ларва или гъсеница, какавида и възрастна пеперуда. Кръстосването е много красиво – късно напролет „сдвоени” пеперуди летят в синхрон, а женската снася яйца върху растения, подходящи за изхранването на гъсениците. За разлика от пеперудата, която има хобот, приспособен за смучене на нектар, гъсениците имат добре развити челюсти за гризане. Те нямат нито крила, нито полова система. Нарастването им е свързано с линеене. След четири или пет линеения гъсеницата, достига окончателния си размер и спира да се храни. Започва превръщането й в какавида. Това е своеобразен стадий на покой и през него се извършва коренно преустройство на тъканите и органите на насекомото. След необходимото за този процес време (от няколко седмици до няколко години), часове преди излюпването какавидата става прозрачна, постепенно от нея се излюпва имаго – възрастната пеперуда. В първите няколко минути крилата й са меки, но скоро се втвърдяват и … прекрасното същество отлита!

Туристически маршрут с екопътека: м. "Царски кладенец" – м. "Кукувица" – м."“Марков чучур" – м. "Темницко" - м. "Заровец" – м."Царанска ливада" – Парк за танцуващите мечки в България – 18.3 км / 6 ч. и 35 мин.

- м. "Царски кладенец" – м. "Кукувица" – 1.8 км / 45 мин.

- м. "Кукувица” – м. "Марков чучур" – 5 км / 2 ч.

- м. "Марков чучур"– м. "Темницко" – 2.5 км / 1 ч.

- м. "Темницко" - м. "Заровец" – 2.5 км / 1 ч.

- м. "Заровец" – м."Царанска ливада"– 2 км / 45 мин.

- м. "Царанска ливада" – Природозащитен резерват за танцуващите мечки в България – 4.5 км / 1 ч. и 45 мин.

- Парк за танцуващите мечки в България –  м. "Марков чучур" – 11 км / 3 ч. и 30 мин.

Уважаеми посетители, пазете чистота.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете Туристическият информационен център в Белица

Заповядайте на 16 май в 18:00ч.
___________

 1 от 9  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67