Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Събиране на билки и гъби в Белица

По шестте екопътеки може да се наблюдава многообразието на цветята, горските плодове, лечебните растения и гъбите. Тук може да се полюбувате на красивия пурпурен пренантес, на една от двадесетината български орхидеи – дланокоремника, а също така на цветовете на брястолистното орехче и на ендемичното родопско крайснежно звънче. В района се срещат осилест карамфил, звездан, ливадна метлична и обикновена вратига, пъстра зайчина, синеят големите красиви цветове на прасковолистната камбанка. На отделни места се откриват големите кълбести съцветия на панчичевата пищялка - балкански ендемит, включен в Червената книга на България. През пролетта поляните синеят от планински минзухар. Минавайки през гората, се откриват бялата съсънка и пълзящото срещниче.

Покрай потоците се откроява чернокосът с големите си жълти цветове, там могат да се видят балканската паламида, блатнякът и няколко вида шапичета. На малките полянки и покрай планинските пътеки се наблюдават целолистното червеноглавче, едностранната камбанка, тънколистната лайкучка, жълтата и горска какула, енчецът, зеленоцветният напръстник, трицветната теменуга, същинското еньовче, жълтото подрумиче.По високопланинските поляни растат дребни, но красиви цветя като планинската камбанка, дребнолюспестия карамфил, карпатския спореж, рилската жълтица, ниската жълтуга, българската горчивка, а от орхидеите - чернушката и комароцветната гимнадения. Измежду клека се показват петнистата тинтява, дребнолистният карамфил. Във високите части на планината може да се види балканската петлюга. Там се срещат и други растения като орлова, мъжка, женска и лунна папрат, връшняк, планински и червен омайник, българско вятърче, каменоломки и салепи, миши уши, алпийска язовка, пълногрудеста метличина, млечник, чемерик, лопен. През лятото може да се види салисбургската очанка. По бреговете на високопланинските потоци растат червеното омайниче, прешленестият девесил, австрийският див слънчоглед.

Разнообразни са лечебните растения, които се срещат в района на Белица. Между тях трябва да се споменат балканският зановец, жълтият кантарион, риганът, сребристото прозорче, обикновената луличка, дивият морков, алпийският лапад, обикновеният и кървавочервеният здравец, мащерката, лечебната иглика, лечебната медуница, белият равнец, лечебно великденче. По шестте екопътеки на много места се откриват такива диви горски плодове като черната и червената боровинка, ягодата, шипката, трънката, малината и капината.

Наблюдението на диви растения става с партньорството на с ДЛ гр. Белица и ДНП "Рила" по маршрутите курорта "Семково" – Вапски езера и курорта “Семково” – Сухото езеро.

Събират се билки от лечебни растения и гъби в пределите на Национален парк “Рила”. Лечебните растения, които могат да се намерят са алпийски лапад, коприва, черна и червена боровинка, малина и къпина. Сред лечебните растения за лично ползване са: мащерка, жълт кантарион, алпийски лапад, горска ягода, черна боровинка, подбел, бял равнец, малина и др.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Царският кладенец" и "Царското барбекю"

Заповядайте на 16 май в 18:00ч.
___________

 1 от 9  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67