Реклама

360˚ панорами от община Белица

Архив за 2013г. на новините от Белица

апр 14, 2013

"Интернет и електронна търговия" в Гимназия "Никола Й. Вапцаров"


За учебната 2013/2014 година Гимназия "Никола Й. Вапцаров" определя план-прием, който е утвърден със Заповед № РД 09-345/29.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Предметите са следните:

482040 Организатор Интернет приложения

4820401 ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ  – 1  паралелка
Прием след VІІІ клас /дневна форма на обучение/
Срок на обучение – 4 години

4820401 ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ  -  1 паралелка
Прием след VІІІ клас /задочна  форма на обучение/
Срок на обучение– 4 години

Учебният предмет  "Интернет и електронна търговия" е включена в учебния план за професията "Икономист – информатик", специалност "Икономическа информатика".Нейното изучаване се обуславя от бурното развитие на ИКТ, които променят мисията, визията и стратегиите на фирмите, за да постигнат целите си.

Целите на учебната дисциплина са свързани с това учениците да разберат, че това e съвършено различен начин за правене на бизнес, а не просто нов инструмент, който отговаря на старите модели.

Учениците трябва да придобият реални знания по електронна търговия с цел тези знания да прераснат в умения за решаване на конкретни практически проблеми. Те трябва да осъзнаят, че бизнес е не просто работа с компютри и програми, а използване на информационни технологии и системи за удовлетворяване нуждите на клиентите. Добре функциониращата организация интегрира стратегията на компютърните си.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Рекламирайте в Belitsa.com
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Белишка чука"

Апел за помощ
___________

 1 от 73  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67