Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Новини от Белица

окт 20, 2020

Белица въвежда система за разделно събиране на растителни отпадъци


Общинска администрация - Белица стартира организирането на разделното събиране на растителни отпадъци от домакинствата на територията на Община Белица по метода разясняване „От врата на врата“. За разделното събиране са раздадени кафяви контейнери, като извозването им ще се извършва от фирмата, отговаряща за сметоизвозването и сметопочистването „Мусала 2004“ ЕООД. Това ще улесни максимално гражданите, които трябва да приемат действия за изхвърляне на събраните растителни отпадъци- трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове в контейнерите, които ще бъдат поставени до съдовете за битови отпадъци. За улеснение графикът за извозването им ще съвпада с утвърдения график от Община Белица за организираното събиране на битовите отпадъци.

Разделното събраните растителни отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация разположена на Регионалното депо за неопасни отпадъци-Разлог, което ще предотврати депонирането на този вид отпадък. Компостирането на растителните отпадъци е в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми Община Белица. В този случай отделените растителни отпадъци се превръщат в изходна суровина за получаване на компост - средство за подобряване на качеството и плодородието на почвите, както и рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др. Този модел на събиране ще намали количеството на битовите отпадъци постъпващи за депониране и ще се превърне в „живота“ на депото. Намаляването на обема на отпадъците постъпващи за депониране, ще намали също така разходите на общината, което в дългосрочен план ще бъде и в полза на гражданите с намаляване на такса битови отпадъци.

Сред другите мерки предприети от страна на Община Белица е разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането на обществените паркове, градини и други публични зелени пространства, с което се цели постигането на ключови цели заложени в европейското и националното законодателство за ограничаването на количеството депонирани отпадъци.

Общинското ръководство - Белица призовава всички граждани на общината да вземат участие и да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци от отпадъци.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете беседката "Мусовата рампа"

На една маса седнаха над 80 обществени личности и дейци
___________

 1 от 5  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67