Реклама

Исторически музей - Белица

Новини от Белица

май 9, 2019

Започва благоустрояване на уличната мрежа в населените места от общината


Днес в 11.00 ч. кметът на Община Белица Радослав Ревански, постави началото на първа копка в изпълнение на проект на стойност 1 893 928.05 лв.

С полагане на първата копка на програмата за „Развитие на селските райони“ в село Краище , Радослав Ревански, стартира одобрения мащабен проект, който осигурява благоустрояване на уличната мрежа в населените места от общината:
- Ул. "Иван Алексов"- гр. Белица ;
- Ул. "Даме Груев"- гр. Белица;
- Ул. "9-ти септември"- гр. Белица;
- Ул. "Равен"- гр. Белица;
- Ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица;
- Улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк;
- Улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк;
- Улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново;
- Улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище;
- Улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище;
- Улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище;
- Улица "20-та"- с. Краище;
- Улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище;
- Улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Проектът се реализира съгласно сключен Договор №01/07/2/0/00481 от 12.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г./ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/
Основната цел е подобряване на качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа. 
Продължителност на проекта – 24 месеца от датата на подписване на договора.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Белишка чука"

На една маса седнаха над 80 обществени личности и дейци
___________

 1 от 5  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67