Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Екопътека "Пазителката на живота"

Екопътека "Пазителката на живота" започва  по коларски път от Парка за танцуващи мечки, минава покрай "Градинска река", отбива се надясно и поема нагоре, след което излиза в местността Торици. Тази част на маршрута отнема около 1 час. От там се връща обратно към Парка по камионен път с кратки пресичания на завоите. Продължителността на целия маршрут е 2 часа и 15 минути. По него ще срещнете много дървесни и тревисти растения. На малките полянки покрай пътя растат същинското еньовче, обикновената пришница, червената детелина, пъстрата зайчина, целолистното червеноглавче, черновърхът, звезданът, обикновената луличка, белият равнец и др. Минавайки през гората, ще се натънете на бяла съсънка, лечебна иглика, пълзящо срещниче, лечебно великденчеи др, а покрай пътя ще видите жълтото подрумиче, теснолистната върбовка, камшикът, свиларката, осилестият карамфил, енчецът, зеленоцветният напръстник, пурпурният пренантес и др.

Територията на маршрута обхваща "пъстървовата" и "мряновата" зона на реките. Срещат се балканска пъстърва, лешанка, маришка мряна. Районът е сравнително беден на земноводни и особено на влечуги. Тук обитават водната змия, ливадният гущер, жълтокоремната бумка, а в по-ниските части голямата крастава жаба и нейната родственица – зелената крастава жаба. Тук можете да се види и световно застрашената жаба дървесница.

От птиците могат да се срещнат водният кос, планинска стърчиопашка, козодоят.

Разходката край реката е повод да поговорим за Водата. Тя е създателка и пазителка на живота на Земята. Благодарение на нея ние оцеляваме. От Рила извират три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.

Днес на Земята няма повече или по-малко вода в сравнение с близкото минало. Но с увеличаване на броя на хората, които я ползват, тя се превръща в изключително остър проблем. Цената за осигуряване на чиста вода, дори и за най-големите късметлии, се повишава ежедневно. През последното столетие населението в света се е утроило, но ползването на вода се е увеличило шест пъти. Увеличаващото се замърсяване, намаляването на подземните води, нестабилният климат превръщат водата във все по-застрашен природен ресурс.

За да продължава Земята да блести със синята си светлина в безтегловния космическия мрак, от днес всички ние трябва да започнем да я пазим.

А сега, постойте и се полюбувайте на реката! Тя поема вибрациите и енергията на заобикалящия свят, тя ще отговори и на Вашите мисли и чувства.

Туристически маршрут с екопътека: Парк за танцуващите мечки в България – м. "Градинска река" - м. "Торици” – м. "Изгорелия бор" – 7 км / 2 ч. и 15 мин.

- Парк за танцуващите мечки в България – м. "Градинска река" – 4 км / 1 ч.

- м. "Градинска река" - м. "Торици" – 2 км / 1 ч.

- м. "Торици" – м. "Изгорелия бор" – 1 км / 15 мин.

- м. "Изгорелия бор" - Парк за танцуващите мечки в България – 5 км / 1ч. и 40 мин.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете Паркът за танцуващите мечки

Събитието се организира за шести път. Очакваме Ви на 22 юли 2023г.
___________

 1 от 12  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67