Реклама

Карта със забележителностите в община Белица

Екопътека "Храмът на вечността"

Екопътеката „Храмът на вечността” се изминава за 3 часа и 30 минути. От курортен комплекс "Семково"се тръгва по черен горски път през смърчова гора, където освен смърчът може да се види красивият пурпурен пренантес, една от двадесетината български орхидеи – дланокоремникът, както и цветовете на брястолистното орехче и на ендемичното родопско крайснежно звънче.

След като се премине през местността „ Мраценкова чешма”, където може да утолите жаждата си, се достига до местността „Васьовец”, намираща се на около 1.5 ч. от Семково. Тук маршрутът излиза на голяма горска поляна с разнообразни лечебни растения – билки: балкански зановец, жълт кантарион, риган, обикновена луличка, сребристо прозорче , див морков и др. Разпознаването и събирането на билки изисква предварителна подготовка и спазване на някои основни условия и правила.

По маршрута на екопътека "Храмът на вечността" се редуват различните горски съобщества. Могат да се видят и топлолюбивите широколистни дъбове и влаголюбивият бук, и предпочитащите по-хладен климат обитатели на северните ширини смърч и ела. Тук могат да се видят и най-красивите и запазени гори от бяла мура – дърво, срещащо се само на Балканския полуостров.

Маршрутът продължава към местността "Сухо село". Тук масово се срещат осилест карамфил, прасковолистна камбанка, звездан, зайчина, ливадна метлична и обикновена вратига. Покрай самия път се наблюдават целолистното червеноглавче, едностранната камбанка, тънколистната лайкучка, трицветната теменуга, същинското еньовче, жълтата какула и др. Потоците са обрасли с бяла елша, а покрай тях с големите жълти цветове се откроява чернокосът. Там могат да се видят балканската паламида, блатнякът и шапичето.

От местността "Сухо село" пътеката продължава към местността "Причкапова ливада" и от там в посока "Кривата ела" през бялборова гора с черна и червена боровинка. Единично се срещат едностранната мурава, пълзящото срещниче, едноцветникът, еловият лопен и др.

Територията на маршрута обхваща „пъстървовата” и „мряновата” зони на реките. Тук, в отбелязаните за риболов места и през разрешените сезони може да прекарате прекрасни часове, отдадени на любимия спорт.

По целият маршрут могат да се наблюдавт различни видове птици, обитаващи горските екосистеми. По-интересните птици, които могат да се срещнат по тази екопътека са: белогуш дрозд, сива овесарка, сокерица, червеногърба сварчка, жълта овесарка.

Екопътеката дава шанс да се докоснете до напечената от слънцето и ухаеща на смола пазва на иглолистната гора и да се насладите на хладния усой на бука с дъх на влажен мъх. Ще видите разликата между бореалните иглолистни гори – горите на студените климатични пояси, и горите, повлияни от топлите средиземноморски ветрове, нахлуващи по течението на река Места. Ще видите и сравнително запазени, и доста повлияни, дори напълно създадени от Човека гори, ще разберете каква е разликата между тях, като сравните обитателите им.

Помислете, струва ли си да рушим този храм на вечността, да се лишим от неговата сянка, да прогоним птиците, да пресушим изворите му? Ще можем ли да го заменим с нещо и да го откупим от бъдещите поколения?

Туристически маршрут с екопътека: к.м. "Семково" – м. "Мраценковото" - м. "Васьовец" – м. "Сухо село" , м. "Причкапова ливада" – м. "Крива ела" – общо 7 км./ 3 ч. и 30 мин.

- к.м. "Семково" – м. "Мраценковото" – 0.5 км/15 мин.

- м. "Мраценковото" – м. "Васьовец" – 2.5 км. / 1 ч. 15 мин.

- м. "Васьовец" – м. "Сухо село"” – 2 км. / 1 ч.

- м. "Сухо село" – м. "Причкапова ливада" – 1 км. 30 мин.

- м. "Причкапова ливада" – "Крива ела" – 1 км. / 30 мин.

Уважаеми посетители, пазете чистота.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Карта със забележителностите в община Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете планинският курорт "Семково"

Събитието се организира за шести път. Очакваме Ви на 22 юли 2023г.
___________

 1 от 12  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67