Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Белишка чука и саркофага

При археологическите проучвания на тракийската селищна система в района на община Белица важно място заемаха погребалните практики. От двете страни на р.Места и Белишка река се намират силно изявени надгробни могили. В местността "Белишка чука" има две могили, на които в периода 1995,96 и 2007г. са правени разкопки. В тези разкопки са включени и двете могили над село Краище, намиращи се в местността "Салиагова чука". Проучванията са направени с финансовата помощ на община Белица и програма ФАР на Европейския съюз и Република България.

Надгорбната могила в м."Белишка чука" се намира на 1км. източно от град Белица. Могилата е с височина 7 и диаметър 30м. Тя е издигната на самотен хълм, извисявайки се над долината на Белишка река. От тук се открива невероятна гледка към самата долина, град Белица, Рила и Пирин планина. По време на разкопките през 1995г. е открит уникален дървен саркофаг с останки от древно тракийско погребение. Саркофагът е открит в сложно съоръжение от каменни плочи, покрити с каменна могила и землен насип. Датирайки в V в.пр.Хр. той свидетелства за погребалните обичаи на траките от региона.

Могилата в м."Белишка чука" е натрупана на два етапа. Първоначално е изграден гроб, покрит с каменна могила и землен насип, съставен от множество могили. Самата могила е с конусовидна форма с височина 2.7м и диамтър 6.7м. Тя е съставена от ломени камъни, като по-малките са разположени на върха, а най-големите са в основата. В тази могила бяха открити фрагменти от кана и паничка, правени на колело. Съдовете са датирани в V в.пр.Хр.

При втория етап първичната могила е покрита цялостен насип с дебелина 2м. В центъра на могилата е открит покрит с камък отвор, който преминава във вертикален комин с височина 1.2м. Той достига до върха на каменната могила. Предполага се, че той е осигурявал връзката между погребания и света на живите.

Близо до върха са открити стъпаловидно подредени покривни плочи на гроб, с ориентация изток-запад. Гробът е изграден от вертикални каменни плочи, покрит с два реда каменни, и три реда плочи от мраморизиран варовик. Покритието с което, е била изолирана могила предоставя уникалния шанс да се разкрие добре запазеният дървен саркофаг. Той е с размери 1.7м на 0.6м, изграждан най-вероятно на място. За сглобките са използвани дървени клинове. Една от късите стени е заменена от каменна плоча, докато останалите са били направени от цяло парче дърво. Капакът е с дължина 2.5м.

В саркофага бяха открити останки от погребение, познато в Тракия, но присъщо и на елинската традиция. В източния край е намерена пищялна човешка кост и две крачета от дървено столче. Столчето е увито в плат, като голяма част от фрагментите са запазени. В централната част на саркофага бяха открити кремирани при висока температура кости.  Окрита е и желязна фибула от „тракийски” тип с останки от плат и железен нож със следи от костна дръжка. Реставриран, саркофагът може да се види в една от залите на Историческия музей в града.

Гробът от каменни плочи и каменна могилка са типични за тракийските погребални практики през втората половина на І хил.пр.Хр. в района на Западните Родопи. Полагането само на части от тялото също се среща често в тракийските гробни съоръжения и се смята за свидетелство за практикуването на типично орфически ритуали, свързани с обезсмъртяването или обожествяването на жреци, царе и герои. Наред със сложносъставното гробно съоръжение, те още веднъж подчертават парадния и аристократичен характер на извършеното през V в.пр.Хр. погребение в доминиращата над долината надгробна могила в м. "Белишка чука".

GPS координати на "Белишка чука": Г.Ш.:41,935727 / Г.Д.:23,573495

В близост до "Белишка чука" можете да посетите Боботната скала, намираща се на малко повече от 2 км. в северна посока близо до града. В същата посока могат да бъдат посетени и параклисите "Св. Парашкева" и "Св. Илия", а на юг се намира параклиса "Св.Богородица".  В югозападна посока, от другата страна на Белишка река можете да посетите  изкуственото езеро в местността "Трестов дол", където можете да се отдадете на риболов.

Уважаеми посетители, пазете чистота. Нека да запазим "Белишка чука" чиста!Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Бабяшка чука"

с драматизация на „Приказка за водата“
___________

 1 от 3  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67