Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Туристически информационен център

апр 27, 2023

Стартираща пресконференция по проект "Работилница за традиционни занаяти "Планински знаци""


На 26.04.2023 Г. от  13.00 ч. в залата на Туристическия информационен център при НЧ “Георги Тодоров 1885“ в Белица се проведе стартираща пресконференция  по проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”, Договор № BGLD-1.007-0062-C01. На пресконференцията присъстваха  представители на  регионалните медии, представители на партньорите, гости и жители на града.

Водеща организация (кандидат) по проекта е НЧ "Георги Тодоров 1885", партньор 1 по проекта е Община Белица, партньор 2 по проекта - МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД - Белица.

Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. - Малка грантова схема - "Създаване на работни места“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм с приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Управляващ орган е  Министерството на образованието и науката.

Общата цел на проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци” е насочена към мобилизиране на условия за оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията и наличния социален капитал за постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места на територията на община Белица.

Специфичните цели на проекта включват:

-  Насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица от община Белица за активно включване в местния пазар на труда чрез дейности за обучение и осигуряване на заетост;

- Създаване на възможност за реализиране на конкретни мерки,  предвидени в Стратегията за местно развитие, разработена от Община Белица в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)” – настоящият проект представлява предложение за 60% изпълнение на бизнес плана, приложен към и неразделна част от стратегията.

- Създаване на нови работни места в бизнес, подкрепящ услугите в туризма и неговата реклама, изграждане на предприемачески умения, намаляване на равнището на безработица в общината.

Целеви групи :

- Трайно безработни хора с възможност да анимират и да творят.

- Представителите на местната власт, в т.ч. кметове, общински съветници и служители в общинските администрации, са сред най-важните по отношението на създаването на бизнес климат на местно ниво. За развитието на инициативата по проекта е от особена важност да има правилно  разбиране за неговата същност и значение и потенциалния принос към местната икономика и пазара на труда. Разпространението на информация сред съседни общини в целевия регион е основно средство за мултиплициране на резултатите по проекта и осведомяване на потенциални бъдещи кандидати.

По проекта ще бъдат открити 5 работни ателиета:

1 работно ателие  за занаятчия в областта на дърводелството  - Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработка на сувенири от дърво и дърворезба /часовници, животински видове – мечета и др., точилки, саханчета, софри, поставки за икони, икони и др. видове, роданчета, солници за подправки, чаши, поставки за химикали, химикали, кукли от народния бит, мелница, геран, хурки и т.н.

1 работно ателие  за занаятчия в областта на природата - Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на сувенири от екопродукти от природата — кора от дървесен вид, шишарки, билки - горски чай, подправки - горски кимион, дива чубрица, гъби, сладка от горски плодове, пчелен и боров  мед и др.

Проектът Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”  ще помогне за разкриването на  1 работно ателие  за занаятчия в областта на ръкоделието - Осигурява набор от оборудване и инструменти за сувенири в областта на плетачеството и шиенето-бродирането: терлици, елеци, чанти, ръкохватки и сувенири от българско везмо /карета, покривки и тишлайфери, възглавници/ и др.

1 работно ателие  за занаятчия в областта на тъкачеството - Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на тъкани /черги, китеници, торби, възглавници, ковьори и др.

1 работно ателие  за занаятчия в областта на разнообразни видове сувенири. - Осигурява набор от оборудване и инструменти за изработване на картички, албуми, кутии, комплекти за кръщене  и др.

2 работни места  за продавач на сувенири и 1 работно място за шофьор.

- Осигурява Мобилен обект тип "микробус", брандиран "Произведено  в Белица"  за продажба на продукти на Работилница "Планински знаци"

- Общо назначени трайно безработни – 8 броя

- Изграждане и оборудване на два преместваеми обекти с площ 36 кв. м всеки (идентифициран терен общинска собственост - 1 дка за изграждане на общински пазар в гр. Белица

- Ще бъдат проведени  обучения  за развиване на базови знания и умения, необходими на предприемача – лидерство, ефективна комуникация (ефективно слушане, обратна връзка, наблюдение, проучване и т.н.), креативно и иновативно мислене и търсене на нестандартни решения, поемане на риск и преодоляване страха от неуспех, презентаторски умения, привличане на партньори и съмишленици; работа в екип, работа с ресурси и т.н., превръщане на местния потенциал в предприемачески модели, опознаване на предприемаческата екосистема и вариантите за финансиране – наблюдение на средата.

- Обучение,  фокусирано върху същността на предприемачеството в туризма. В рамките на проекта се предвижда обучение на желаещи, свързани със зимния и алтернативния туризъм, по  въпроси като нормативна база на туризма, пакетиране на продукти, стандарти в обслужването на клиенти, системи за качество, туристическа информация и реклама, интерпретация на природното и културно наследство, възможности за финансиране, включително и запознаване с добри практики от други райони на България. По този начин би следвало да се мотивират и насърчат хората, които имат вече някакъв заявен интерес към създаване и развитие на туристически продукти. Логично е, че на един по-късен етап те ще привлекат и други желаещи да развиват подобни идеи (принципът “мотивация чрез пример”).

- Дългогодишното партньорство между Община Белица, бизнеса и гражданското общество е ключово в процеса за реализиране на проект „Работилница за традиционни занаяти «Планински знаци“, както и за неговата устойчивост. Интегрирането на уязвими групи на пазара на труда чрез включване в заетост е основният мотив за обединение и работа в партньорство с бизнеса и НПО сектора.

- Дърводелският и дървообработващия бизнес на територията на общината представляват ядрото на реалния сектор на общинско равнище, като формират близо 43% от съвкупните приходи от икономически дейности в общината. Това дава основание да се приеме, че секторът е ключов за икономиката. Работилницата ще разчита на захранване с необходими материали при изработване на сувенири от дърво и дървесина, плат и други материали и консумативи от местните фирми, каквато е фирма МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД – партньор в настоящия  проект.

Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци” – място, на което традициите оживяват, а спомените се запазват!
С финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ !


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете Туристическият информационен център в Белица

Заповядайте на 16 май в 18:00ч.
___________

 1 от 9  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67