Реклама

Карта със забележителностите в община Белица

Новини от Белица

окт 29, 2020

Белица с една от 10-те концепции, които ще получат финансиране за реализация по проекта ГАЛОП


Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.

Проектът, подготвен от Община Белица в партньорство с Народно читалище "Георги Тодоров1885", който бе одобрен и премина към следващия етап на проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП” е:"Създаване на предприятие за занаятчийски продукти и сувенири, малка туристическа съпътстваща инфраструктура и други, свързани с местната икономика (туризъм, дърводобив, земеделие и тъкачество). Ще се осъществява съвместно от местните власти, културните институции, управлението на природен парк "Рила", местния  бизнес в областта на туризма и дървопреработката."

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти има за цел да насочи вниманието на  общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете парковете и зелените площи в Белица

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67