Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Новини от Белица

фев 18, 2020

Проведе се двудневна работна среща по Проект CB006.1.21.107 „Културен мост през вековете“


На 17 и 18 февруари в Белица се проведе двудневна работна среща на екипите в изпълнение на Проект CB006.1.21.107 „Културен мост през вековете“, финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония, между водещият партньор Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОР В ПРОЕКТА: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ Източен район за планиране, Република Северна Македония.

В първия работен ден екипите от двата трансгранични района обсъдиха меките мерки по проекта , свързани с образователните програми: „Обучение на туристически водачи“, „Управление на културни събития“ и „Управление на културно-историческото наследство“ за развитие на културния туризъм в трансграничните региони.

На 18 февруари работата на екипите продължи с уточняване на месеците и датите за провеждане на плануваните дейности и върху съвместното представяне на общото традиционно и културно наследство като средство за устойчиво туристическо развитие на трансграничния регион чрез популяризиране на ценностите на културната традиция и на материалното и нематериалното културно наследство.

Разпределението по образователните теми е както следава:

- Обучение за туристически водачи 1, 2, 3.04.2020 г. - Щип

- Обучение Управление на културни събития - 28, 29, 30.04.2020 г - Белица

- Обучение за управление на културното наследство 13,14,15.05.2020 г. Щип

Административна работа - FLC

Проектът „Културен мост между вековете“ се фокусира върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културния туризъм между публичните институции и други заинтересовани страни в сферата на културата и туризма чрез организиране на общи събития, трансфер на знания и опит. Проектът е ориентиран към специфични нужди като: социализация на туристическите обекти и превръщането им в подходящи за посещение; популяризиране на туристически атракции от различен тип; повишаване на качеството на туристическата информация и услуги; повече сътрудничество на всички нива в сферата на културата и туризма - местните власти, бизнеса.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ гр. Белица и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Боботната скала"

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67