Реклама

Исторически музей - Белица

Новини от Белица

дек 6, 2019

Проведе се пресконференция по проект "Културен мост през вековете"


На 5-6 декември 2019 г. в Белица се проведе промоционална откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“ по проект „Културен мост през вековете“, Договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г., финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония. Приоритетна ос : Туризъм, Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Референтен № CB006.2.21.107/04.09.2019 г., Водещ партньор: Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, Община Белица, Република България с партньор Център за развитие на Източен планов район. Общ бюджет на проекта: 406.222,44 €,

За Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 € ,
За Център за развитие на Източен планов район – 185.187,62 €
На Пресконференцията, която се проведе в изпълнение на дейност 1 “Промоционална откриваща пресконференция” по проект „Културен мост през вековете“, присъстваха председателя на Общински съвет Белица Ахмед Ахмед, зам. кметовете на Община Белица Красимира Мавродиева, Иглика Аврамова и Сабит Гагъм, представители на общинската администрация, представители на всички читалища от община Белица, представители на туристическия бизнес в Белица, директорите на двете средни училища в Белица, представители на гражданското общество от Белица и общината, екипа в изпълнение на проекта за Белица- България- Мая Падарева – ръководител на проекта, Росица Зотева – финансов и Ибраим Зайденов - администратор на проекта - общо 45 представители на община Белица.

 

Гости от Северна Македония бяха екипа в изпълнение на проекта - Драгица Здравева, ръководител на Център за развитие на Източен планински регион - Република Северна Македония, Александра Белички - Кордиева, проектен координатор на проект „Културен мост през вековете“, Мартина Ячевска, финансов координатор на проект „Културен мост през вековете“, Денис Жерновски, отговорен консултант при Център за развитие на Източен планински регион – Северна Македония, Виолета Янева, представител на Община Чешиново , Биляна Марковска, представител на Община Берово, Митко Щерьов, директор на Национален завод за производство и музей Щип, Диме Саздов (национална телевизия „ 24 “- Северна Македония), Вики Йованова (национална телевизия „Телма“- Северна Македония), Златко Йонов (национална телевизия „ТВ Стар“- Северна Македония)- общо – 10 представители от Република Северна Македония.

 

На пресконференцията бяха представени 14-те дейности които ще се изпълняват в рамките на 22 месеца: Пресконференции в Белица и Щип за популяризиране на проект „Културен мост през вековете“. Обучение за туристически водачи с фокус върху културните забележителности, етническите, местните традиции и начин на живот и наличните туристически услуги и принципите и практиките за хигиена и безопасност за организиране на културни обиколки и за удовлетвореност на гостите. Изграждане на капацитет – обучения с теми- Управление на културни събития и Управление на културното наследство, Дискусионен форум - използване на религията и археологическото културно наследство за развитие на културния туризъм. Съхранителни и възстановителни ремонтни работи ИСАР-Щип за подобряване качеството на туристическата инфраструктура, която все още е значително под международните стандарти и опазване на културното наследство, опазване и реставрация на църквата "Свети Власие„ -археологически обект ИСАР-Щип, изграждане на 146 метров път, изграден от камък, за достъп и осветление, електрификация на пътя и съоръжение за средновековната църква „Св. Власие“. Рехабилитация на читалището в Белица – етап 2, По проект "Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материално и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица" по Интеррег Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-БЮРМ, бе извършен основен ремонт – енергийна ефективност на сградата на читалището – етап 1.

 

 

В рамките на проект „Културен мост през вековете“ са предвидени вътрешни ремонтни работи - подови настилки, водоснабдяване и канализация, отопление, електрически системи и др. и оборудване на сградата, изграждане на платформа в читалището и рампа за хора с увреждания. Развитие на уеб платформа за археологичен и културен туризъм,
С цел популяризиране на културното наследство на Източния регион по иновативен подход и използване на цифровата технология, ще се произвежда 3D видеокарта за археологически обект (крепост) “ИСАР” - Щип. Ще бъде разработено триизмерното аудиовизуално съдържание - иновативният инструмент за рекламиране на културното и историческото наследство на региона.
Ще бъде разработен и промоционален клип за представяне на културното и природно наследство на Община Белица. На това видео ще бъдат представени културни и природни туристически обекти, включително и нематериално културно наследство на Белица (фолклор, музика и традиции).
Ще се проведат два тридневни семинара, посветени на управлението на двете трансгранични дестинации за представяне на управленските структури, ръководени от местните власти, отговарящи за развитието на туризма, неправителствените организации и организациите за подкрепа на бизнеса в туристическия сектор, включително местните търговски представители и занаятчии.
За популяризиране на уникалното културно и природно наследство на Източния регион ще бъде организирани панаир на туризма в Белица и в общините Делчево, Виница и Кочани. Панаирът ще представи културата и природното наследство на общините от Източен район на община Белица - България и Северна Македония включително и съществуващата туристическа оферта, като нематериалното културно наследство ще бъде представено чрез излъчване на 3D видео картиране и други клипове, свързани с фолклора, музика и други културни особености на Източния регион.
С цел популяризиране на материалното и нематериалното културно-историческо наследство на Община Белица ще бъде осигурено едно информационно електронно табло (инфо киоск). Информационното електронно табло ще съдържа цялата информация за културно-историческото наследство на община Белица.
В края на проекта ще бъдат организирани заключителни събития с представяне на резултатите от проекта с промоция на рехабилитираните църква "Свети Власие" , археологическия обект ИСАР и читалище „Георги Тодоров 1885“ с промоционално шоу за 3D видео картиране в Щип и в Белица. По време на събитието ще бъде популяризиран постигнатия резултат от проекта.

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на публикацията отговорност носи единствено Народно читалище «Георги Тодоров 1885» и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете водопади "Казаните" и местността "Стеници"

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67