Реклама

Исторически музей - Белица

Новини от Белица

мар 1, 2019

Пресконференция по проект Проект CB006.1.21.191


Във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, с реф. № CB006.1.21.191, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-БЮРМ 2014-2020, на 26.02.2019 г. от 11:00 ч. , се проведе пресконференция в заседателна залата на общински съвет – Белица. На събитието присъстваха 36 представители на гражданското общество на Белица, представители на читалищното настоятелство, представители на общинска администрация, кметът на община Белица Радослав Ревански – възложител на инвестиционния проект с читалището , председателя на ОбС- Белица - Ахмед Ахмед, заместник кметове, партньорите от Македонска Каменица – директорът на Културно-информационен център „РОМАНСА“ Горан Огняновски , мениджъра в изпълнение на проекта Гоце Ангелов, Даниел Марковски – финансов мениджър на проекта, Росица Зотева – счетоводител на проекта за Белица и Ива Стоянова – техн. сътрудник за Белица.

На пресконференцията беше представена презентация с подробна информация относно проекта, изпълняваните дейности, очакваните и вече постигнати резултати от координатора на проекта за Белица – България - Мая Падарева , която благодари на кмета на Община Белица за оказаното съдействие и подкрепа за осъществяване на целите на проекта. „ Проекта е разработен в тясно сътрудничество между Културно информационен център "РОМАНСА" и Читалище "Георги Тодоров-1885". Той интегрира идеите, приоритетите и дейностите на заинтересованите страни от двете страни на границата за опазване, развитие и повишаване на обществените културни и наследствени активи. Проекта се реализира по Приоритетна ос Туризъм, Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство “, сподели още г-жа Падарева.

 

Гоце Ангелов запозна присъстващите с постигнатите резултати свързани с изпълнението на всички предвидени в изпълнение на проекта дейности, свързани с осигуряване на материално-техническата база на КИЦ“РОМАНСА“ в Македонска Каменица. „Проекта осигурява запазването на културното наследство за бъдещите поколения и осигуряването на необходимата база на единствените културни институции в региона на Белица, България и Македонска Каменица, Македония, давайки предпоставка за организирането на все повече и качествени културни събития в района“, сподели Гоце Ангелов.

 

Водещ партньор по проекта е Културно-информационен център „Романса“, Македонска Каменица, а проектен партньор е Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица. Изпълнението на проекта стартира на 20.09.2017г. и ще приключи на 19.04.2019г. В рамките на проекта се изпълняват ремонтни дейности на сградата на Читалище „Георги Тодоров – 1885“ в Белица с възложители Община Белица и Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, закупуване на оборудване за нуждите на Културно информационен център „Романса“ в Македонска Каменица. В рамките на проекта се изпълняват и дейности по информация и публичност, а след приключване на ремонтните дейности ще бъде проведено и официално откриване на обекта в Белица. Общият бюджет на проекта е в размер на 367 499.96 евро. 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-БЮРМ 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

 


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Карта със забележителностите в община Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете "Бабяшка чука"

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67