Реклама

Заповядайте в Къщи за гости

Новини от Белица

фев 19, 2019

Пресконференция в заседателната зала на общински съвет – Белица


Проект CB006.1.21.191, „Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица“

Тече изпълнението на проект „Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, с реф. № CB006.1.21.191, финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-БЮРМ 2014-2020.
Водещ партньор по проекта е Културно-информационен център „Романса“, Македонска Каменица, а проектен партньор е Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица. Изпълнението на проекта стартира на 20.09.2017г. и ще приключи на 19.04.2019г. В рамките на проекта се изпълняват ремонтни дейности на сградата на Читалище „Георги Тодоров – 1885“ в Белица с възложители Община Белица и Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, закупуване на оборудване за нуждите на Културно информационен център „Романса“ в Македонска Каменица. В рамките на проекта се изпълняват и дейности по информация и публичност, а след приключване на ремонтните дейности ще бъде проведено и официално откриване на обекта в Белица. Общият бюджет на проекта е в размер на 367 499.96 евро.

Изпълнението на всички предвидени по проекта дейности ще осигури запазването на културното наследство и за бъдещите поколения и ще осигури необходимата база на единствените културни институции в региона на Белица, България и Македонска Каменица, Македония, давайки предпоставка за организирането на все повече и качествени културни събития в района. 
На 26.02.2019г. от 11:00 ч. местно време, ще бъде проведена пресконференция в заседателна зала на общински съвет – Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, гр. Белица. Всички заинтересовани лица са добре дошли! На пресконференцията ще бъде представена по-подробна информация относно проекта, изплълняваните дейности, очакваните и вече постигнати резултати. 
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-БЮРМ 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Карта със забележителностите в община Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете парковете и зелените площи в Белица

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67