Реклама

Исторически музей - Белица

Новини от Белица

яну 29, 2015

Заключителна пресконференция за резултатите от трансграничен проект


На 29 януари в  конферентната зала на Община Македонска Каменица, Република Македония се проведе заключителна пресконференция на Проект "Изготвяне на предпроектни проучвания за развитие на ски туризма в планинските райони на Белица, България и Македонска Каменица, Македония, Реф.№: 2007CB16IPO-2012-3-059, Бенефициент Народно читалище "Георги Тодоров-1885", Белица в партньорство с  ФК "Каменица САСА" – Македонска Каменица.

Срещата в МакедонияВ  пресконференцията взеха участие градоначалника на община Македонска Каменица Дарко Митевски, Мая Падарева - читалище "Георги Тодоров-1885" Белица, Дарко Велиновски – директор на ФК "Каменица САСА" – Македонска Каменица и проф. Виларов – експерт по туризъм.

Пред регионалните медии  и широката общественост, градоначалника Дарко Митевски сподели, че изпълнението на проекта  подсигури финансиране на дейности, които и двете общини не могат да си позволят. Разработените предварителни проучвания, технически проект и оценки на въздействието върху околната среда  са  начална крачка за по-нататъшни проекти за развитието на туристическата инфраструктура в региона и привличане на инвеститорски интерес.  Развитието на туризма в трансграничния регион ще подпомогне използването на природния потенциал.  Развитието на зимния туризъм на територията на община Белица и общините Македонска Каменица, Кочани и Крива Паланка, подкрепя  икономическото развитие и подсигуряването на по-добър живот и висок стандарт за местните граждани, ще преодолее тяхната географска изолация чрез предоставяне на по-добри услуги за гражданите и гостите на общините и ще привлече вниманието на туриста към по-добри спортни и туристически възможности.

Г-жа Падарева, обясни за ролята на гражданските организации в местното развитие, че  създадената документация  е  основа за бъдещото развитие на курортите Семково, България и Царев Връх в Осоговска планина, Македония и тяхната туристическа инфраструктура. Общите усилия на активните неправителствени организации ще допринесат за устойчивостта на резултатите от проекта и  привличане на инвеститорски интерес за развитие на ски курортите. Местните власти са основните действащи лица при планиране и управление на дейности в сферата на туризма, както и при управление на последствията от въздействието върху него. Местните власти трябва да работят в сътрудничество с частния сектор и в съответствие с интересите на околната среда и социалната общност.

Работната среща в МакедонияПроф. Виларов, представи накратко Общата стратегия за позициониране на ски туристическите продукти на Белица и Македонска Каменица на националните и международния туристически пазар. Сподели пред присъстващите, че  участието на местния човешки ресурс и представителите на местните власти са най-важните фактори в разработването и позиционирането.

Проектът е съгласуван със стратегическите цели на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009-2013 г., целите на Програмата за развитие на туризма в община Белица, 2012-2020, Националната стратегия за развитие на туризма на Македония - част три - Бъдещи планове и стратегически насоки на програмата за развитие на Източен район за планиране - стратегическа цел 4. Източният регион - известна туристическа дестинация; приоритет 4.1. Използване на ресурса на природното и културно-историческото наследство в зависимост от развитието на туризма; мярка 4.1.1. Изучаване, опазване и развитие на природния туристически потенциал.

Партньорите от трансграничните региони си обещаха нови, следващи проекти за развитие на своите общности.

Снимки от Заключителната пресконференция за резултатите от трансграничен проект "Изготвяне на предпроектни проучвания за развитие на ски туризма в планинските райони на Белица, България и Македонска Каменица, Македония" можете да видите в галерията на Белица


Коментари:Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Исторически музей - Белица
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете парковете и зелените площи в Белица

Концертът ще се състои на 09.04.2021г. (петък) от 17.00 ч.
___________

 1 от 83  > >>

Курортен комплекс Семково
Снежна покривка: 80см
Работещи писти: "Еделвайс" и "Аскер"
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67