Реклама

Карта със забележителностите в община Белица

Наблюдение на птици в Белица

Шестте обозначени туристически пътеки на Белица, предоставят на любителя на орнитофауната неограничени възможности за наблюдение на различни видове птици, гнездящи в района. Тези възможности се дължът на разнообразните климатични условия и различните екосистеми, през които преминават екопътеките.  Можете да се насладите на пъстротата на птичето оперение, на красотата на техния полет, да проследите начина им на живот, да запечатате образите им на камера или снимка. Това можете да го направите сами, или да използвате услугите на гидове, които са на Ваше разположение в Туристическия информационен център.

Птиците, които могат да се видят в района на Белица, са кръсточовката, матовоглавият синигер, кълвачите, кралчетата и сивогушата завирушка.

Около реките могат да се срещнат водният кос и планинската стърчиопашка, които са  между "пристрастените" към водата членове на птичия клуб.

По пасищата, горските поляни и в обработваемите земи на белишкия район може да се наблюдава животът на няколоко вида птици, предпочитащи откритите пространства. Това са червеногърбата сврачка, орелът змияр, папунякът, сивата овесарка и жълтата овесарка. В широколистните и отчасти в смесените гори се среща зеленият кълвач.В смесените иглолистни гори с преобладание на смърча могат да се срещнат белогушия дрозд и сокерицата – и двата вида са защитени. Тук могат да се наблюдават и поен дрозд, имелов дрозд, синигерите, козодоят, червенушката и жълтоглавото кралче. Старите иглолистни гори от бял бор и смърч са обитавани от балкански кеклик, гривяк, черен кълвач, планинска чинка, голям пъстър кълвач, кръсточовка, червеногръдка, горска зидарка, горска дърволазка, , синигери.

Високопланинските гори от бяла мура и лишените от дървесна и от храстова растителност скални пейзажи от клифове и сипеи са местата на обитание на други представители на птичия свят – глухар, лещарка и червеноопашка. На откритите пространства, заети от храстови и тревни формации, се срещат скален орел, жълтоклюнна гарга, черношипа ветрушка, сокол скитник, гарван гробар и скалолазка.Споделете в:


Letovnik|Svejo||||

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости
Вижте още:


Фотогалерии

Посетете

Посетете параклисите в Белица

Събитието се състоя на 26.04.2023 г. от  13.00 ч. в Белица
___________

 1 от 10  > >>

Курортен комплекс Семково Планински курорт Семково - щедростта на природата, спокойствието и красотата на Рила планина. Очакваме Ви!
Информирайте се и организирайте престоя си на адрес:
град Белица,
ул. "Г. Андрейчин" 8
Тел: 07444/28 15;
Тел: 088/ 921 15 67